Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie nr 314 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 grudnia 2018 Drukuj
środa, 19 grudnia 2018 00:00

Zarządzenie nr 314

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 19 grudnia 2018

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508, 1693) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450, 650, 723, 1365) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w roku 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Września.

 

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Więcej…
 
Zarządzenie nr 315 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 grudnia 2018 Drukuj
środa, 19 grudnia 2018 00:00

Zarządzenie nr 315

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 19 grudnia 2018

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508, 1693) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450, 650, 723, 1365) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w roku 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Września.

 

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Więcej…